Sunday, August 5, 2018

Vọng Cố hương


Quê huơng ơi biết bao giờ quay lại
Chẳng còn gì ngoài hai tiếng cố huơng
Bước chân đi là mất mát đau thương
Có ai muốn xa quê hương đất tổ
Ngày ra đi mang tâm hồn loang lổ
Vết thù hằn còn đè nặng hai vai
Biết nói gì sau cuộc chiến hôm nay
Thôi thì bởi thế thời, đành phải thế
Ngày mai đây dù cuộc đời dâu bể
Vẫn nhớ về nơi đất mẹ sinh ra
Có tiếng ve sau những rặng tre già
Đàn trẻ nhỏ ê a ngoài đồng vắng
Ôi hạnh phúc sao nghe thật cay đắng
Biết bao giờ tìm lại tháng ngày xưa
Quê huơng ơi dù kẻ được người thua
Vẫn chung nỗi đau thương và mất mát
BPV. 7/2018

1 comment: